Centrum DiP – “Doświadczenie i Przyszłość” – nawiązujące ideowo do tradycji Konwersatorium DiP, z przełomu lat 70/80, to swego rodzaju uniwersytet otwarty, powszechny.

Naszym głównym zadaniem jest: działanie na rzecz przywrócenia właściwego znaczenia etosu inteligencji i elit intelektualnych, które – zwłaszcza obecnie – są zobowiązane do wypełnienia swojej podstawowej misji – tj. udzielenia odpowiedzi na fundamentalne pytania: o nasze miejsce w Europie, o preferowane kierunki rozwoju, sprawność funkcjonowania instytucji państwa, a przede wszystkim o to, co należy uczynić, aby zapewnić warunki do tworzenia nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.
Naszym celem jest również podnoszenie jakości debaty publicznej poprzez upowszechnianie wiedzy społecznej o mechanizmach funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a także integrowanie różnych środowisk społecznych dla realizacji przedsięwzięć obywatelskich oraz propagowanie – opartych na wiedzy – postaw pozytywistycznych, społeczeństwa otwartego, tolerancyjnego i europejskiego; wreszcie przeciwdziałanie postawom ksenofobicznym, integrystycznym.
Chodzi też o stworzenie forum debaty dla organizacji propagujących podobne postawy i wartości, a także o skupienie wokół Centrum najbardziej aktywnych intelektualnie środowisk, ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia, jako nowej elity intelektualnej.
W ramach Centrum organizujemy m.in.:

  • otwarte, popularne wykłady najwybitniejszych przedstawicieli nauki, świata kultury i sztuki.
  • publiczne dyskusje nad najważniejszymi i najbardziej “gorącymi” problemami życia publicznego i społecznego, a także wykłady zagranicznych ekspertów i konferencje z ich udziałem.
  • cykliczne seminaria i konwersatoria.
  • spotkania klubowe z udziałem intelektualistów z najwyższej półki oraz przedstawicielami środowisk biznesowych.