Prosimy o pomoc i wsparcie

       Logo FCPces

                                        

Szanowni Państwo – Drodzy Przyjaciele

W imieniu Fundacji Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Fundacja FCP), a także współpracującej z nami Fundacji „Też chcemy być” i Klubokawiarni „Pożyteczna” – prosimy o wsparcie i pomoc.

Po 27 latach nieprzerwanego użytkowania, władze Miasta nie zgadzają się na przedłużenie dzierżawy budynku przy Nowym Świecie 58. Jak na wpół oficjalnie stwierdził jeden z reprezentujących je urzędników – jest już wniosek konkurencyjny, złożony przez kogoś „z nowego układu rządzącego”. I to od razu na 15 lat, (choć w przypadku tego adresu, ze względu na roszczenia – możliwa jest dzierżawa jedynie na trzy lata!)

Otrzymaliśmy teraz wezwanie do opuszczenia i opróżnienia budynku w okresie jednego miesiąca. Pomijając już, że jest to nierealne w tak krótkim terminie (będziemy się odwoływać) – w praktyce oznacza to co najmniej zawieszenie naszej działalności, a w najgorszym przypadku jej zakończenie.

Od początku istnienia traktowaliśmy zajmowany przez nas budynek, jako miejsce obywatelskiego dialogu, otwartego dla wszystkich uznających wspólne, fundamentalne wartości. Naszym celem, jak to zapisaliśmy w Statucie FCP, jest “promowanie oraz wspieranie, opartych na wiedzy, aktywnych postaw społecznych i obywatelskich, zgodnie z podstawowymi wartościami demokratycznymi, zasadami poszanowania praw człowieka, wolności oraz tolerancji, właściwymi zjednoczonej Europie”.

Temu właśnie służyło utworzenie 5 lat temu Centrum Edukacji Społecznej „Doświadczenie i Przyszłość” (DiP), nawiązującego do tradycji i idei dawnego Konwersatorium DiP

W jego ramach organizowaliśmy m.in. cykl debat związanych z 25 rocznicą wyborów 4 czerwca 1989 i podsumowujących dorobek III RP, a także – w związku z jubileuszem 35 rocznicy powstania Konwersatorium DiP – debatę nt. roli i odpowiedzialności polskiej inteligencji.

Samo Centrum DiP stopniowo przekształcaliśmy w swego rodzaju uniwersytet powszechny. W jego ramach co roku organizowaliśmy ponad 50 wykładów, czołowych przedstawicieli polskiego życia intelektualnego, kulturalnego, społecznego i politycznego.

Wielu z Państwa mieliśmy zaszczyt gościć w takiej właśnie roli. Naszymi gośćmi i wykładowcami byli m.in. profesorowie Karol Modzelewski, Jerzy Hausner, Ewa Łętowska, Leszek Balcerowicz, Wojciech Burszta, Andrzej Friszke, Andrzej Leder, Janusz Czapiński, Radosław Markowski, Bogdan Góralczyk, Adam Daniel Rotfeld, Włodzimierz Cimoszewicz, Ludwik Dorn, Marek Prawda… Wszystkie te wykłady zostały zarejestrowane i są udostępnione na stronie Fundacji: www.fcp.edu.pl.

To jednak nie wszystko: odmowa przedłużenia dzierżawy oraz żądanie opuszczenia budynku, do tego w tak krótkim czasie, to również dramat dla współpracującej z nami Fundacji „Też chcemy być” i założonej przez nią Spółdzielni Socjalnej „Pożyteczni” oraz zakończenie działalności prowadzonej przez nią Klubokawiarni o tej samej nazwie. Jej pracownikami, (a zarazem pełnoprawnymi członkami wspomnianej Spółdzielni) – są osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Taki sam los grozi zresztą kolejnemu naszemu wspólnemu przedsięwzięciu, z którego jesteśmy szczególnie dumni – tj. działającej już od 6 lat (i głównie właśnie na Nowym Świecie 58) Akademii Umiejętności – jedynej w swoim rodzaju szkoły wyższej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Pokażcie Drodzy Państwo inne miejsce, w którym osoby z dysfunkcjami intelektualnymi, po ukończeniu edukacji na wszystkich dostępnych szczeblach szkolnictwa publicznego-specjalnego mogą się uczyć języka angielskiego (systemem Callana), mają „lekcje odbioru mediów”, uczą się historii i języka polskiego, mają zajęcia ze stylizacji i fotografii, lekcje tańca, warsztaty teatralne i psychologiczne, muzykoterapię i zajęcia plastyczne… A jednocześnie mogą pracować w Klubokawiarni.

Mamy im teraz powiedzieć, że to już koniec, nie ma Akademii, nie ma pracy i możecie iść do domu, wrócić do swojego getta ludzi z niepełnosprawnością?

„Pożyteczni” zbierają teraz podpisy pod swoim apelem/petycją. Jest dostępna pod adresem: https://secure.avaaz.org/pl/petition/Fundacja_Tez_Chcemy_Byc_oraz_Spoldzielnia_Socjalna_Pozyteczni_PETYCJA_W_OBRONIE_KLUBOKAWIARNI_POZYTECZNA

Nasza więc wielka, wielka prośba: o wsparcie i dla tej akcji!

Traktowaliśmy „Nowy Świat 58”, jako miejsce obywatelskiego dialogu, otwartego dla wszystkich uznających pewne wspólne, fundamentalne wartości. Dziś jest to ważne i potrzebne bardziej niż kiedykowiek wcześniej.

Jest jeszcze szansa odwrócenia złych dla nas decyzji. Dlatego potrzebujemy Państwa wsparcia, o które prosimy.

         Stefan Bratkowski                                                Sławomir Popowski

         Honorowy Prezes FCP                                                       Prezes FCP

 

Galeria

To nasi Goście! Dziękujemy!

 

 

 

 

Recent Posts

Leave a Comment