Podstawowe cele edukacji. Kogo i czego mamy nauczyć? -Zaproszenie

Centrum DiP, działające w ramach Fundacji FCP, wspólnie z Mazowiecką Sekcją Edukacji Komitetu Obrony Demokracji zapraszają na I debatę o polskiej szkole, która odbędzie się 20 września o godz. 18.00, przy ul. Nowy Świat 58 (I piętro).

Pogłębiające się podziały międzypokoleniowe, frustracja i wyobcowanie coraz większej części społeczeństwa zmuszają do poszukania odpowiedzi na pytanie, czy polski system edukacji dobrze przygotowuje młodzież do życia. Czy absolwenci uniwersytetów, liceów i techników są w stanie podjąć wyzwania współczesnego świata? Ile z niego rozumieją, a ile rozumieć powinni? Uważamy, że pytania te należy zadać każdemu, nie tylko nauczycielom, kuratorom oświaty czy Ministerstwu Edukacji Narodowej. W tych debatach powinni uczestniczyć również rodzice.

Dlatego też serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie z naszego cyklu. Jego temat brzmi:

Podstawowe cele edukacji. Kogo i czego mamy nauczyć?

Podczas tej debaty chcemy skupić się na różnych etapach edukacji. Pragniemy wspólnie odpowiedzieć na pytanie, jakimi umiejętnościami i cechami powinien wykazywać się uczeń kończący szkołę średnią. Jaki jest współczesny maturzysta w oczach nauczycieli akademickich? A jaki powinien być, aby lepiej radzić sobie nie tylko na studiach, ale również w życiu.

W dyskusji wezmą udział doświadczeni pedagodzy z gimnazjum, liceum i Uniwersytetu Warszawskiego: Anna Jedynak-Koczuk – pedagog, Elżbieta Maria Kauer-Bugajna – docent w Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW, Anna Puziewicz – współtwórczyni podręczników pomocniczych dla uczniów i metodycznych dla nauczycieli jęz. polskiego, Weronika Szemińska – adiunkt w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW oraz Daria Bielenin-Pałęcka –przedstawicielka rodziców.

Zapraszamy!

Recent Posts

Leave a Comment