Strategia współpracy państw Międzymorza

Plakat Konferencja 5 września br, w siedzibie Fundacji FCP odbyła się konferencja „Strategia współpracy państw Międzymorza w warunkach wojny hybrydowej”.  Była ona kontynuacją spotkania, które odbyło się w maju br. w Kijowie pt. „Przezwyciężenie skutków totalitaryzmu jako metoda kształtowania stabilności w Regionie Bałtycko-Czarnomorskim”.

Konferencja zorganizowana została z inicjatywy: Instytutu Historii Światowej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Instytutu Demokratyzacji i Rozwoju, Instytutu Wymiaru Geopolitycznego oraz portali PoloNews i Jagiellonia

W debacie uczestniczyli:

ze strony polskiej – dr Łukasz Jasina, dr.Mariusz Patey, dr hab. Andrzej Szeptycki, Paweł Zalewski oraz dr.Kazimierz Wóycicki,

a ze strony ukraińskiej: dr Eugeniusz Biłonożko, Wolodymyr Karagiar, Oleksiy Kuriiny, dr Olexander Maslak, Oleksander Nikonorow, Sergiej Popov, prof. Sergij Feduniak,

W ramach konferencji odbyły się trzy panele:

Panel I: „Skrwawione ziemie”, czyli państwa Międzymorza jako ofiary Imperium i – w tym kontekście – historia regionu, jako podstawa dla zrozumienia współczesnej architektury bezpieczeństwa oraz zagrożeń. Wystąpili w nim: Paweł Zalewski oraz dr.Kazimierz Wóycicki, prof. Sergij Feduniak, dr Olexander Maslak.  

Panel II: Konflikty międzyetniczne, jako stały element imperialnej polityki Rosji; jak zapobiegać i pokonywać konflikty etniczno-historyczne w dobie internetu, z udziałem: dr Łukasza Jasiny, dr Andrzeja Szeptyckiego, Sergij Popova oraz Oleksandra Nikonorowa,

Panel III: Szanse integracji państw Międzymorza i współpracy regionalnej w warunkach zagrożenia wojną hybrydową, w ramach którego wystąpili: dr. Mariusz Patey, Wolodymer Karagiaura oraz Oleksiy Kuriiny

Już po konferencji, doszło do tragedii. Jak napisał na swoim portalu PoloNews, Eugeniusz Biłonożko – jeden z głównych inicjatorów i organizatorów debaty – nocy, z wtorku, 5 września na środę 6 września, w drodze powrotnej do Kijowa, pod Równem,  w zderzeniu samochodu, którym jechali, z ciężarówką zginęli: 

Volodymer Karagiaura – ukraiński dziennikarz, absolwent Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klemensa z Ochrydy, ekspert ds. Europy Południowo-Wschodniej;

Oleksiy Kurinniy – prawnik, wykładowca na wydziale prawa międzynarodowego Uniwersytetu Narodowego „Akademia Kijowsko-Mohylewska”, ekspert Międzynarodowego Centrum Praw Człowieka przy Akademii Kijowsko-Mohylewskiej, ekspert Centrum Reform Politycznych i Prawnych;

dr Olexander Maslak – wykładowca akademicki, pracownik Centrum Oświaty Humanitarnej Ukraińskiej Akademii Nauk;

Aleksander Nikonorow – dziennikarz, historyk, absolwent Uniwersytetu Ługańskiego im. Dalia, ekspert ds. separatystycznych ruchów na Ukrainie, analityk Team 4 Ukraine (Czechy), analityk Centrum Informacyjnego „Międzymorze” (Ukraina). Stypendysta rządu RP;

Sergiej Popov – dziennikarz, szef Ukraine Crisis Media Center w Kramotorsku, były wiceszef donieckiej administracji wojskowo-cywilnej.

Za  Eugeniuszem Biłonożko, prezentujemy ich sylwetki:

 Dr Olexander Maslak był gorącym zwolennikiem ukraińsko-polskiego sojuszu. Zawsze mówił, że warto rozmawiać o tym, jak zbudować lepszą przyszłość naszych narodów, a nie roztrząsać jedynie to, co było kiedyś. Maslak był jednym z niewielu ukraińskich prawicowców; sam siebie określał jako konserwatystę, krytycznego w stosunku do całej sceny politycznej. „Ukraina i Polska stoją przed wyzwaniami współczesnego świata, muszą sprostać wyzwaniom ekonomicznym, militarnym czy społecznym; nasze kraje muszą odejść od kultu „narodu-ofiary” – mówił Olexander Maslak.

Aleksander Nikonorow i Sergiej Popov pochodzili z regionu donieckiego. Obaj mieli wystąpienia w drugim panelu konferencji „Konflikty międzyetniczne jako stały element imperialnej polityki Rosji” oraz „Jak zapobiegać i pokonywać konflikty etniczno-historyczne w dobie internetu”. A. Nikonorow był osobą o nieprzeciętnych zdolnościach analitycznych. Przypomniał źródła separatyzmu w Doniecku i Ługańsku, w tym przeprowadzone już w 1994 r. pierwsze referendum nawołujące do oderwania Donbasu od Ukrainy. S. Popov w swoim wystąpieniu przypomniał chronologię separatystycznego buntu. Był świadkiem tego, jak Rosjanie opanowali miasto; musiał uciekać ze swojej małej ojczyzny i jako jeden z pierwszych zobaczył, jak zabija „ruski mir”.

Volodymer Karagiaura i Oleksiy Kurinniy występowali w trzecim panelu, „Integracja państw Międzymorza w warunkach hybrydowego zagrożenia i współpraca regionalna”. Zabrali głos na najważniejszy temat: jak wypełnić polityczne hasło „Międzymorza” konkretną treścią gospodarczą i społeczną. Oleksiy Kurinniy, jako prawnik, był autorem pomysłu stworzenia na Ukrainie polskich jednostek terytorialnych, co jest możliwe w ramach obecnie prowadzonej decentralizacji i tworzenia zjednoczonych terytorialnych gromad. Utworzenie na Ukrainie gmin, gdzie Polacy mieliby preferencje, byłoby ukłonem w stronę Polski.

Volodymer Karagiaura był jednym z koordynatorów spotkania. Występował jako ostatni i mówił o tym, że tylko we wspólnej debacie, w rozmowach przy jednym stole możemy dojść do porozumienia. Zwrócił uwagę, że zagrożenia płynące z Rosji są też szansą na lepszą i szybszą integrację.

 

 

 

Recent Posts

Leave a Comment