Rosyjska wojna dezinformacyjna przeciw Polsce i Europie

Rosyjska wojna dezinformacyjna przeciw Polsce i Europie – Taki tytuł nosiła konferencja, zorganizowana 23 czerwca br przez Instytut Europejskich Demokratów. Nasza Fundacja FCP była jej współorganizatorem i gospodarzem.

Naszymi partnerami byli również: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, Fundacja Demokratyczna, a także Fundacja Samorzadność i Demokracja oraz Klub dyskusyjny im. Tadeusza Mazowieckiego.

Podczas całodniowej konferencji odbyły się dwie sesje oraz publiczna dyskusja, prowadzona w ramach Klubu im. Tadeusza Mazowieckiego.

Niżej zamieszczamy filmowe relacje z naszych obrad.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonali: Adriana Ciefova, reprezentująca Instytut Europejskich Demokratów oraz Andrzej Potocki.

Wprowadzenie do niej – pt: Wojna dezinformacyjna i wojna trzeciej generacji –  przedstawił natomiast dr. Kazimierz Wóycicki

Sesja I: Metody wojny informacyjnej.

W tej części mowa była o celach i mechanizmach wojny informacyjnej. Próbowano też odpowiedzieć na pytanie o totalny charakter tej wojny oraz – w tym kontekście – mówiono o działalności agentury wpływu. 

Panelistami byli znakomici eksperci: Marta Kowalska – z Fundacji Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji, Piotr Niemczyk oraz b. oficer wywiadu, a dziś pisarz – Vincent V. Severski

Dyskusję prowadził dr Tomasz Smura z Fundacji im. K. Pulaskiego

Sesja I

Metody wojny informacyjnej – część I

Sesja I – część II

 Sesja II: Jak przeciwdziałać wojnie dezinformacyjnej? 

W tej części naszej konferencji mowa była m.in. o zagadnieniach prawnych, związanych z pojęciem/kategorią tzw. agentów wpływu, a także o przeciwdziałaniu zagrożeniom, wynikającym z prowadzonej wojny dezinformacyjnej. Kwestie te były omawiane w kontekście relacji polsko-ukraińskich. Podjęto również próbę sformułowania związanych z tym rekomendacji dla Polski.

W sesji II panelistami byli: mecenas Piotr Fedusio, a także dr Adam Lelonek z Fundacji Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji.

Debatę prowadził: Andrzej Potocki. Niżej zamieszczamy jej zapis filmowy:

Sesja II

Jak przeciwdziałać wojnie dezinformacyjnej? – Część I

Sesja II – Część II

 

Końcowa część debaty – publiczna, otwarta dyskusja w Klubie im. Tadeusza Mazowieckiego – była w istocie podsumowaniem całej konferencji. Jej temat sformułowano następująco: Wojna dezinformacyjna – zagrożenie dla Europy.

W dyskusji uczestniczyli: dr. Joanna Świątkowska z Instytutu im. T. Kościuszki, Piotr Niemczyk oraz dr. Tomasz Smura  z Fundacji im. K. Pulaskiego.

Moderatorem był dr. Kazimierz Wóycicki.

Oto jej zapis filmowy:

Wojna dezinformacyjna – zagrożenie dla Europy

Część I

Część II

Galeria

(Foto: Sławomir Popowski)

 

Recent Posts

Leave a Comment