Bogdan Klich: czy nasza wolność traci, czy zyskuje na członkostwie w UE?

 7 marca 2018 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o Unii Europejskiej”. Tym razem naszym gościem był senator RP. Bogdan Klich – b. Minister Obrony Narodowej i b. poseł Parlamentu Europejskiego.

Temat  debaty, współorganizowanej przez zaprzyjaźnione fundacje „My Obywatele UE” oraz „Polska w Europie”, sprowadzał się do zasadniczego pytania: czy nasza wolność traci czy zyskuje na członkostwie w UE? 

Dyskusję moderowała Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz – autorka projektu naszych debat europejskich i jego prowadząca.  Przedstawiając ich ideę i założenia, napisała:

„Porozmawiajmy o Unii Europejskiej” to próba zorganizowania cyklu spotkań dających okazję do rozmowy z wybitnymi współtwórcami naszego unijnego członkostwa – politykami, społecznikami, artystami, badaczami i ponownego odczytania i zrozumienia sensu unijnego projektu, gdzieś zagubionego i to nie tylko w naszym kraju. Projekt spotkań jest skierowany głównie do młodszej generacji polskich obywateli Unii, ale zapraszam wszystkich zainteresowanych tematem, w tym sympatyków konwersatorium Fundacji Polska w Europie. Do organizowania tych spotkań , zainspirowały mnie zarówno pesymistyczne wyniki analizy nowej podstawy programowej dla szkół, w której problematyka unijna jest niemal nieobecna, jak i wnikliwa lektura orędzia JC Junckera, wzywająca nas – Obywateli Unii Europejskiej, do włączenia się do debaty nad przyszłością naszej europejskiej wspólnoty w duchu fundamentalnych wartości unijnego projektu : wolności, równości i praworządności i ich funkcjonowania w unijnej praktyce. 
Program ten został już zainaugurowany spotkaniem z ambasadorem Markiem Prawdą, obecnym dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Realizacji całości patronuje: zespół ekspertów Team Europe powołany przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej i Fundacje: „Centrum Prasowe Europy Środkowej i Wschodniej”, „Centrum Edukacji Społecznej DiP” i Fundacji „My Obywatele UE” . W myśl przyjętych założeń , chcemy aby spotkania wspomagały kształtowanie własnych opinii głównie ludzi młodych, pobudzały do wymiany poglądów, wzmacniały nasze poczucie polskiego obywatelstwa w Unii Europejskiej. Obecny cykl pragniemy rozpocząć od debaty na temat wolności, pierwszej ze wskazanych wyżej wartości. Chcemy wspólnie zastanowić się w jakim zakresie członkostwo w Unii zabezpiecza naszą wolność zarówno w wymiarze politycznym jak i obywatelskim, tożsamościowym. Planujemy poświęcić tej kwestii dwa spotkania. W pierwszym z nich zastanowić się nad gwarancją sojuszy militarnych, zabezpieczenia granic, , suwerenności, standardów wyposażenia obronnego, w drugim – wolności swobód obywatelskich, wolności słowa, zabezpieczania naszej różnorodności, odmienności kulturowej, ochrony wyznawanych ( bądź nie wyznawanych) odmienności religijnych, obyczajowych, akceptacji dla różnic poglądów czy tożsamości…”

Niżej zamieszczamy filmowy zapis naszej debaty z udziałem sen. Bogdana Klicha:

Galeria

(Foto: Sławomir Popowski)

 

Recent Posts

Leave a Comment