Amb. Marek Prawda. Europa po przejściach – w przebudowie.

28 listopada br zainaugurowaliśmy cykl dialogów obywatelskich, zatytułowanych Porozmawiajmy o Unii Europejskiej. Organizatorem spotkań są: nasza Fundacja FCP i działające w jej ramach Centrum Edukacji Społecznej DiP oraz Fundacja Polska w Europie

Na inauguracyjne spotkanie: „Europa po przejściach – w przebudowie” przyjął zaproszenie amb. Marek Prawda – Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Debatę prowadziła Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz, członek Rady Fundacji FCP i zarazem autorka projektu naszych spotkań „europejskich”. Ich wspólnym celem jest podjęcie dialogu nad kierunkami reformy Unii, zgodnie z hasłem: „Wolność – Równość – Praworządność”. Kolejne spotkania z czołowymi ekspertami, europosłami i politykami będą się odbywały mniej więcej raz w miesiącu.

W zaproszeniu, wyjaśniającym ideę i założenia naszego „cyklu europejskiego”, Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz napisała m.in.:

„Szanowni Państwo, cel projektu integracyjnego dziś, w 2017 roku, jest niezmienny – jest nim bezpieczeństwo życia w pokoju – ale warunki i tym samym drogi jego osiągania stają się istotnie odmienne od przyjętych 60 lat wcześniej. Komisja Europejska podjęła próbę włączenia obywateli państw członkowskich Unii, do współdziałania na rzecz reformy sposobów kontynuacji procesu integracji naszego, europejskiego kontynentu tak, aby sens integracji był lepiej rozumiany a sposoby jego osiągania –dostosowane do obecnych warunków zmieniającego się świata. Nowa strategia kierunków tej zmiany została przedstawiona w Orędziu Przewodniczącego Komisji Europejskiej I. C. Junckera, we wrześniu tego roku. Chcemy ją Państwu przybliżyć i wspólnie przedyskutować

W ramach programów Fundacji Centrum Prasowe Europy Środkowo-Wschodniej i we współpracy z Fundacją Polska w Europie, chcemy dołączyć się do tego wyzwania, organizując debatę w formule dialogów obywatelskich pod hasłem „Porozmawiajmy o Unii Europejskiej”. Zapraszam państwa do udziału w tych spotkaniach, których wspólnym celem jest podjęcie obywatelskiej debaty nad założeniami   reformy, zaproponowanej we wspomnianym orędziu. Ostateczny jej kształt zadecyduje o naszej unijnej przyszłości.

Dzięki zadeklarowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie pomocy, będziemy mieli sposobność zaproszenia wybitnych specjalistów analizujących ten projekt. Specyfiką naszych spotkań jest przyjęcie założenia, aby ich audytorium skupiało przedstawicieli różnych generacji i środowisk – tak, by nie były to kolejne spotkania „przekonanych z przekonanymi”, czy „specjalistów ze specjalistami”. Pragnę skierować zaproszenie zarówno do wiernych gości Fundacji Centrum Prasowe i Fundacji Polska w Europie, jak również do uczniów gimnazjów i liceów i ich nauczycieli, studentów , dziennikarzy, czy przedstawicieli innych grup zawodowych”.

 

Treść orędzia JC Juncker’a z 13 września dostępna jest pod adresem  http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_pl.htm

Obszerne omówienie debaty zamieścimy w najbliższym czasie.

Galeria

(Foto Sławomir Popowski)

 

 

 

 

Recent Posts

Leave a Comment