Fundacja Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej została powołana w 1990 roku. Podstawowym celem FCP było pierwotnie inicjowanie i wspieranie działań, zmierzających do przekształcenia systemów informacyjnych naszego regionu Europy zgodnie z zasadami, właściwymi społeczeństwom wolnym i demokratycznym.

Od 2014 roku w ramach fundacji FCP działa Centrum Edukacji Społecznej DiP – swego rodzaju uniwersytet otwarty.

Aktualności

Współpracujemy